List of Rammstein performances in Slovenia

From RammWiki
   #       Date Location City Country Tour
1. 25.02.2005 Tivoli Hall Ljubljana Slovenia Reise, Reise Tour
2. 30.04.2013 Arena Stožice Ljubljana Slovenia Made in Germany Tour