User:Enki

From RammWiki
Jump to navigation Jump to search
ᴰEnki

kein.witz.Halcnovian.jpg

Salt Farmer

Member of: RammWiki, Cult of Emu
Signature:

enkiti 02 (4).png

Enki (/ˈɛŋki/; Sumerian: ᴰEN.KI 𒀭𒂗𒆠) ð̨e Vilmesuor hon zalts gezeit an zeh vulð̨a noxta vesa, op ð̨er zalts ufgeit. ð̨a müst ahner gein an zan op ð̨a zalts ufgeit. ð̨omit man ð̨os ni trit, a tisch hon zeh ufgeschloin, hon zeh ain ufgelegt ufa tisch an fihr hon getrohn ð̨an tisch. An zeh ginga an ð̨ar fu ð̨em tisch lohk ufem bäux an ar zoh, op ð̨a zalts ufgeit.

https://discord.gg/S4????????

Biography

  • 𒀭𒂗𒆠 𒈗 𒆳𒆳𒊏 𒀊𒁀 𒀭𒀭𒌷𒉈𒆤 𒅗 𒄀𒈾𒉌𒋫 𒀭𒊩𒌆𒄈𒋢 𒀭𒇋𒁉𒆠𒂊𒉈𒋩
  • 𒈨𒁲 𒈗𒆧𒆠𒆤 𒅗 𒀭𒅗𒁲𒈾𒋫 𒂠 𒃷 𒁉𒊏 𒆠𒁀 𒈾 𒉈𒆕
  • 𒍑 𒉺𒋼𒋛 𒄑𒆵𒆠𒆤 𒉆 𒅗𒈠 𒋛𒀀𒋛𒀀𒂠 𒂊𒀝
    • 𒈾𒆕𒀀𒁉 𒉌𒉻 𒂔 𒉢𒁓𒆷𒆠𒂠 𒉌𒁺
  • 𒅗 𒀭𒂗𒆠𒇲𒋫 𒊓 𒌋 𒃲 𒉈𒌋 𒅖𒇯𒋺𒁉 𒂔𒈾𒆠 𒁀𒉌𒍑𒍑.

Trivia

  • Mrz's bot can't save you.
  • Wymysorys is not the only one.
  • 's ret scho nimant ünser sprohx.